DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

dịch vụ thành lập công ty

Thành lập công ty là bước đầu của doanh nghiệp khi bắt tay vào hoạt động kinh doanh. Theo đó dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhận được nhiều quan tâm của quý khách hàng khi có nhu cầu tạo lập doanh nghiệp. Dịch vụ này giúp chủ doanh nghiệp có thể tiết kiệm được […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Khi thành lập doanh nghiệp cần phải có một cá nhân đứng ra thực các giao dịch của doanh nghiệp và đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án và các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Thế nhưng không phải người đại diện […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Khi bạn đang có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh để phù hợp với quy mô vốn và lĩnh vực kinh doanh mới, tuy nhiên lại chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh. Đừng lo lắng, […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH

Việc đặt trụ sở chính của doanh nghiệp cũng được xem là một vấn đề quan trọng. Trong quá trình kinh doanh, phát sinh nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở, để tìm đến một địa thế thích hợp hơn, thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới của […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Trong quá trình tiến hành kinh doanh, việc tăng vốn, thay đổi tỷ lệ vốn điều lệ là một sự tất yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó việc tăng vốn này sẽ đem lại những lợi ích nhất định cho công ty đồng thời cũng có những trách […]

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Thay đổi tên công ty là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình thành lập công ty đi vào hoạt động kinh doanh không ngoài mục đích tạo thuận lợi hơn cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Thay đổi tên doanh nghiệp là một trong số các nội dung cần […]