THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động công ty và tránh bị phạt vì không thực hiện đúng và đủ các thủ tục:

👉 Treo biển thông tin công ty tại trụ sở đăng ký : Biển công ty phải được viết bằng chữ Việt Nam, đảm bảo mỹ quan và đầy đủ thông tin, bao gồm: Mã số thuế, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại liên hệ…và được đặt sát cổng, hoặc mặt trước tại địa chỉ trụ sở công ty.

👉 Kê khai tờ khai lệ phí môn bài : Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập.

👉 Nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định : Theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

👉 Mua chữ ký số, đăng ký kê khai thuế điện tử : Chữ ký số là công cụ để doanh nghiệp ký điện tử gửi nộp báo cáo thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan…

👉 Phát hành hóa đơn điện tử : Từ ngày 1/7/2022, 100% người nộp thuế sử dụng hóa đơn chuyển sang dùng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

👉 Đăng ký thuế điện tử: Doanh nghiệp sẽ nộp thuế trực tiếp qua website https://thuedientu.dgt.gov.vn

👉 Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty : Từ 01/05/2021, tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (các biểu mẫu đề nghị đăng ký các loại hình công ty) theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT không có thông tin số tài khoản ngân hàng. Do đó từ 01/05/2021, doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư.

 Các vấn đề sau thành lập, đặc biệt là thuế, kế toán… mới là vấn đề quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Kế Toán Khang Phúc sẽ tư vấn các phương pháp tính thuế, các loại thuế, các loại hóa đơn… để doanh nghiệp vừa có thể hoạt động kinh doanh đúng luật vừa có thể tối ưu thuế phải đóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *