Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Quy định về thời gian tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

  • Chậm nhất 03 ngày làm việc  trước ngày tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng/tiếp tục kinh doanh;
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá 1 năm.
  • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất, nếu doanh nghiệp muốn tạm ngưng kinh doanh lần thứ hai thì phải thông báo thời hạn tạm ngừng lần thứ hai cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng

Các lưu ý khi làm thủ tục kinh doanh

  • Miễn lệ phí môn bài: Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nguyên năm dương lịch hoặc nguyên năm tài chính

Ví dụ: Doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh nguyên năm 2023 – từ 01/01/2023 tới 31/12/2023 được miễn lệ phí môn bài nếu nộp hồ sơ trước 3 ngày làm việc, tính đến ngày tạm ngừng kinh doanh.

  • Tờ khai thuế: Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh; Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế của quý trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận.
  • Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tài chính năm nếu tạm ngừng không nguyên năm dương lịch hay năm tài chính.

Ngoài những lưu ý quan trọng về báo cáo và thuế, doanh nghiệp còn phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định sau:

  • Vẫn phải treo bảng hiệu;
  • Thanh toán các khoản nợ với cơ quan thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;
  • Không được ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch mới trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;
  • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác với khách hàng, đối tác và người lao động (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Trên đây là những quy định chung về tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Bài viết sẽ giúp khách hàng hiểu rõ những quy định cũng như vai trò của việc thông báo tạm ngừng lên cơ quan đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp tạm thời ngưng hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *